FAQ - najczęściej zadawane pytania

1

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęstsze pytania stawiane przez kursantów w związku z rozpoczęciem nauki języka polskiego w naszej szkole.

Odpowiedzi na najpopularniejsze pytania

Prowadzimy kursy języka polskiego dla obcokrajowców. Jeżeli są Państwo zainteresowani nauką w naszej szkole i mają pytania, zapraszamy do zapoznania się z działem FAQ. Tu zgromadziliśmy odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania. Dowiedzą się Państwo, jak długo trwa kurs w naszej szkole, na jakich poziomach uczymy i gdzie obywają się zajęcia. Jeżeli nie znajdą Państwo odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy do kontaktu z pracownikami szkoły, którzy rozwieją wszystkie wątpliwości.

Jak zapisać się na kurs?
Aby  zapisać się na kurs należy: Krok 1: lub
 • skontaktować się z sekretariatem szkoły osobiście/telefonicznie/mailowo
Po otrzymaniu zgłoszenia, skontaktujemy się z kursantem i potwierdzimy wstępną rezerwację miejsca oraz prześlemy dane potrzebne do dokonania opłaty za kurs. Odpowiemy także na wszelkie dodatkowe pytania. Miejsce zostanie wstępnie zarezerwowane. Krok 2:
 • opłacić kurs - gotówką w szkole lub przelewem bankowym na konto szkoły. Po wpłynięciu opłaty skontaktujemy się z osobą wpłacającą i potwierdzimy zapis na kurs.
Na życzenie kursanta szkoła może wydać również odpowiednie zaświadczenie potwierdzające zapisanie się  na kurs, terminy kursu, liczbę godzin i dokonanie opłaty za kurs.
Jak zapłacić za kurs?
Za kurs można zapłacić:
 • w sekretariacie szkoły - gotówką  - w złotych polskich lub w euro.
Uwaga! Reszta wydawana jest tylko w złotych!
 • przez przelew bankowy na odpowiednie konto:
płatności w złotych polskich:  (PLN) Nazwa banku: ING BANK ŚLĄSKI SA ODDZIAŁ KRAKÓW Nazwa konta: MAKILEN Numer konta: w polskich złotych:
 • płatność z Polski:
86 1050 1445 1000 0092 3135 8905
 • płatność z innego kraju:
IBAN  PL 86 1050 1445 1000 0092 3135 8905 SWIFT/BIC:      INGBPLPW płatności w euro:  Nazwa banku: ING BANK ŚLĄSKI SA ODDZIAŁ KRAKÓW Nazwa konta: MADAJ EWA  MAKILEN Numer konta: w euro: IBAN PL 71 1050 1445 1000 0091 3446 6748 (EUR) SWIFT CODE: INGBPLPW Proszę pamiętać, że wszelkie opłaty za transfer pieniędzy pokrywa student!
Czy mogę płacić w euro?

Tak, za kurs można zapłacić w złotych polskich lub w euro.

Reszta może być jednak wydana tylko w złotych polskich.

Czy muszę przesyłać potwierdzenie dokonania przelewu?

Nie, nie ma takiej konieczności. Po wpłynięciu opłaty za kurs na konto szkoły, skontaktujemy się z kursantem i potwierdzimy dokonanie opłaty i rezerwację kursu.

Jak długo trwa kurs?

Oferujemy kursy o rożnej długości.

Kursy grupowe – od 10 H (1 tydzień)  do 120 H (1 semestr)

Kursy indywidualne  - można kupić dowolną liczbę godzin kursu, nawet 1 lekcję. Najkrótsza lekcja trwa 60 minut.

Kursy można dowolnie łączyć – np. jeśli kursant chce się uczyć cały rok akademicki może połączyć 2 kursy semestralne.

Jak długo trwa lekcja?
Na kursie grupowym  jedno spotkanie to 2H, czyli 2 godziny lekcyjne ( 2 x 45 min. = 90 minut) Taka długość lekcji obowiązuje w grupach standardowych (7-10 osób) W mniejszych grupach ten sam materiał przerabiany jest szybciej i obowiązuje następujący czas lekcji: grupa "mini" (4-6 osób) - czas jednego spotkania to 75 minut; grupa "mikro" (2-3 osoby) - czas jednego spotkania to 60 minut; Na kursie indywidualnym  - jedna lekcja trwa 60, 90 lub 120 minut, w zależności od preferencji kursanta.
Chciałbym mieć lekcje indywidualne, ale nie mam czasu chodzić do szkoły. Czy lektor może przyjechać do mnie do domu / pracy? Jaka będzie opłata za takie lekcje?

Oczywiście, lekcje w domu lub miejscu pracy klienta są możliwe. Do opłaty za lekcje indywidualne zostanie doliczona opłata za dojazd lektora.

Zostanie ona obliczona w zależności od odległości miejsca zajęć od centrum miasta  –prosimy o kontakt z sekretariatem.

Gdzie mogę uzyskać szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa w kursie?

Regulamin uczestnictwa w kursie znajduje się tu: [link]

Lekcje indywidualne czy kurs grupowy. Nie wiem, co wybrać...

Obie opcje mają swoje zalety i wady. Może poniższa tabela pozwoli na dokonanie właściwego wyboru.

Szkoła służy  też pomocą w wyborze najlepszej formy nauczania.

Proszę pamiętać, że zawsze możliwe jest również połączenie obu rodzajów kursu.

 

 

Lekcje indywidualne

 Kurs grupowy

Lekcje dostosowane do mojego tempa nauki

V

 

Zajęcia w miejscu, które sam wybiorę (dom,  praca)

V

 

Zajęcia  w wybranym przeze mnie dniu i godzinie

V

 

Lubię uczyć się samodzielnie

V

 

Lubię pracę w grupie

 

V

Mam nieregularne godziny pracy

V

 

Chcę na kursie poznawać innych ludzi

 

V

Lubię uczyć się przez rozmowy z innymi studentami, gry i pracę w grupach

 

V

Godziny  i dni zajęć mogę dostosować do preferencji innych osób

 

V

Zależy mi na jak najszybszym postępie

V

 

Mogę przychodzić na zajęcia regularnie w wyznaczanych dniach tygodnia

 

V

Czasami muszę odwołać lekcję – lekcja w takim przypadku nie przepada.

V

 

Mam specjalne potrzeby (np. uczę się wolniej, chcę poświęcić więcej czasu na  określoną sprawność np. pisanie, zależy mi na poznaniu specjalistycznego słownictwa itp.)

V

 

Nie przeszkadza mi dostosowanie tempa nauki do innych osób

 

V

Czy mogę odwołać lekcję?

Jeśli student uczestniczy w kursie grupowym – nie ma takiej możliwości.  Lekcje odbywają się zgodnie z harmonogramem, niezależnie od tego, że któryś z uczestników kursu nie może przyjść na zajęcia w danym dniu.

Jeżeli student uczestniczy w kursie indywidualnym -  może odwołać lekcję najpóźniej 24 H przed jej planowanym rozpoczęciem. Powinien to zrobić pisząc lub dzwoniąc na podane na początku kursu numery kontaktowe lub na numer  telefonu / mail sekretariatu szkoły. Każda lekcja może być odwołana tylko raz.

Czy mogę przełożyć kurs jeśli z ważnych powodów nie mogę w nim uczestniczyć?

W wyjątkowych sytuacjach losowych (np. długotrwała choroba i pobyt w szpitalu) możliwe jest przeniesienie kursu na inny termin. Każdy przypadek jest jednak rozpatrywany indywidualnie – prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu.

Czy mogę przenieść lekcję (zmienić datę i godzinę lekcji) ?

Jeśli student uczestniczy w kursie grupowym – nie ma takiej możliwości, chyba że cała grupa  - w porozumieniu z lektorem i sekretariatem szkoły  - zgodzi się na zamianę terminu. 

Jeżeli student uczestniczy w kursie indywidualnym może przenieść lekcję na inny termin. O chęci zmiany terminu lekcji powinien poinformować lektora / sekretariat szkoły najpóźniej 24 H przed planowym rozpoczęciem następnej lekcji. 

Czy lekcja się odbędzie jeśli się spóźnię?

Lekcje zaczynają się i kończą o umówionych godzinach, także jeśli student się spóźni.

Kursy grupowe odbywają się zgodnie z harmonogramem. 

Jeżeli z jakiegoś powodu uczestnik lekcji indywidualnych nie może być punktualnie, prosimy o niezwłoczny kontakt z sekretariatem  szkoły lub z lektorem prowadzącym zajęcia.

Jeśli student nie zgłosi spóźnienia,  lektor będzie czekał 15 minut.

Za lekcję, na którą klient się nie zgłosił  lub na którą się spóźnił, będzie pobrana zwykła opłata.

Kiedy należy opłacić kurs?

Za każdy kurs należy zapłacić przed jego rozpoczęciem. Tylko wniesienie opłaty za kurs jest gwarancją rezerwacji miejsca na kursie.

Jak długo muszę się uczyć, żeby przejść na następny poziom językowy?

Przyjmuje się, że trzeba poświęcić min. 120 H na naukę materiału z jednego poziomu. Jednak szybkość nauki zależy od bardzo wielu czynników takich jak: indywidualne tempo nauki, znajomość innych języków obcych (np. znajomość innego języka słowiańskiego bardzo przyspiesza naukę polskiego)  czas poświęcony na samodzielną naukę i powtarzanie materiału, wiek, itd.

Nie wiem, na jakim poziomie zaawansowania teraz jestem. Na jaki kurs mam się zapisać?

Jeśli student zna już trochę język polski, przed rozpoczęciem nauki zostanie poproszony o napisanie testu plasującego i rozmowę z lektorem. Na tej podstawie będziemy mogli ustalić aktualny poziom i zakwalifikować  kursanta do odpowiedniej grupy.

Jeśli student nie może pisać testu plasującego w szkole lub chciałby wcześniej poznać swój poziom językowy, prosimy o kontakt z sekretariatem. Prześlemy odpowiedni test  i umówimy na rozmowę telefoniczną z lektorem.

Na jakich poziomach językowych odbywają się kursy?

Kursy  odbywają się na  wszystkich poziomach językowych.  Niektóre zajęcia przeznaczone są tylko dla początkujących studentów, inne dla zaawansowanych. W tabelce na stronie Kursy znajdują się szczegółowe informacje.

Poziomy językowe  określane są na podstawie wytycznych ESOKJ - Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
(Common European Framework of Reference for Languages
 – więcej na : http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE1_EN.asp

Czy szkoła pomaga uzyskać polską wizę?

Aby otrzymać polską wizę należy skontaktować się z polską placówką dyplomatyczną (ambasadą lub konsulatem)  w kraju studenta. W tych placówkach można uzyskać dokładne informacje dotyczące procedury wydawania wizy i potrzebnych dokumentów. 

Przy zapisie na kurs szkoła wydaje zaświadczenie potwierdzające zapis i wniesienie opłaty za kurs. Ten dokument należy również przedstawić przy ubieganiu się o polską wizę.  Na życzenie studenta szkoła może wysłać (pocztą elektroniczną) takie zaświadczenie do właściwej  ambasady RP lub konsulatu RP.

Czy szkoła wystawia zaproszenia do Polski?

Nie, szkoła nie wydaje zaproszeń. Po zapisie na kurs szkoła wydaje zaświadczenie potwierdzające zapis i wniesienie opłaty za kurs.

Czy szkoła wystawia dokument potwierdzający zapis na kurs?

Oczywiście. Przy zapisie na kurs szkoła wydaje zaświadczenie potwierdzające zapis i wniesienie opłaty za kurs.

Co jest wliczone w cenę kursu?
W cenę kursu wliczone są:
 • zajęcia z języka polskiego z wykwalifikowanymi lektorami
 • wszystkie materiały dydaktyczne
 • test plasujący
 • testy pośrednie i test końcowy (także egzamin ustny, jeśli jest przewidziany w programie kursu)
 • certyfikat ukończenia kursu
 • woda, kawa, herbata, przekąski
 • możliwość udziału we wszystkich warsztatach językowych i kulturowych organizowanych przez szkołę
Cena może zawierać także inne elementy, zgodne z programem kursu np. dodatkowe wycieczki, pakiety informacyjne itp. Szczegóły można znaleźć w zakładce „Kursy
Kto może zapisać się na kurs? Czy są jakieś limity wiekowe?

Na kurs może zapisać się każda osoba pełnoletnia (tzn. taka, która ukończyła 18 lat)  Nie ma żadnej górnej granicy wieku.

Osoby niepełnoletnie mogą zostać zapisane na kurs tylko przez swoich opiekunów prawnych i tylko po złożeniu przez nich oświadczenia o ich wyłącznej odpowiedzialności za podopiecznego.

W jakim języku prowadzone są zajęcia?

Oczywiście po polsku! Komunikacja w języku polskim na lekcji przyspiesza naukę i daje równe szanse uczestnikom w różnych krajów. Lekcje prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów, którzy wiedzą, w jaki sposób prowadzić zajęcia, by nikt nie czuł się zagubiony i już od pierwszych chwil mógł próbować używać polskiego.

Oczywiście wszyscy lektorzy i pracownicy szkoły znają także język angielski i inne języki obce.

W jakim języku mogę komunikować się z sekretariatem szkoły?

Główne języki pracy sekretariatu to polski i angielski. 

Jeśli student nie zna tych języków, prosimy o informację ( mail) i wybór preferowanego języka komunikacji.  Nasi konsultanci skontaktują się ze studentem w wybranym języku (język francuski, ukraiński, rosyjski, hiszpański, niemiecki, arabski).

Gdzie odbywają się zajęcia?

Większość zajęć odbywa się w siedzibie szkoły. Niektóre kursy lub wybrane lekcje mogą odbywać się jednak w innym miejscu. W takim przypadku studenci zostają poinformowani o miejscu odbywania się zajęć przed rozpoczęciem kursu.

Mój lektor jest chory. Czy zajęcia przepadają?

W przypadku zdarzeń losowych, takich jak choroba lektora, szkoła stara się zorganizować odpowiednie zastępstwo, a gdy nie jest to możliwe umawia się z uczestnikami na odrobienie zajęć w innym terminie.

Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów. Wszyscy nauczyciele ukończyli filologię polską na uniwersytecie i posiadają przynajmniej stopień magistra.  Skończyli także studia podyplomowe / kursy specjalistyczne z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego. Lektorzy mają wieloletnie doświadczenie w pracy ze studentami na każdym poziomie znajomości języka, w każdym wieku i pochodzącymi z różnych stron świata.

Nasza szkoła nie zatrudnia osób, które nie mają odpowiednich kwalifikacji ani doświadczenia (np. studentów).

Z jakich krajów pochodzą studenci?

Większość naszych studentów pochodzi z innych krajów Europy, ale przyjeżdżają do nas także studenci z bardziej odległych miejsc ( np. z Australii, Japonii, Syrii czy Ekwadoru) Wszystkich serdecznie zapraszamy!

W jakich godzinach odbywają się zajęcia?

Kursy odbywają się przez cały dzień,  od  poniedziałku do piątku, od 8.00 do 22.00.

Możliwa jest też organizacja kursów w innych godzinach ( za dodatkową opłatą):

Od poniedziałku do piątku po 22.00 i przed 8.00 - cena regularna + 15 %
Kursy w soboty - cena regularna + 25%
Kursy w niedziele – cena regularna + 50%
Kursy w oficjalne święta narodowe (dni ustawowo wolne od pracy) – cena regularna + 100 %

Czy szkoła zapewnia nocleg w Krakowie?

Szkoła nie posiada własnych miejsc noclegowych, ale pomaga w wyborze i rezerwacji odpowiedniego noclegu dla każdego studenta. 

Kim jest Asystent?

Asystent to osoba, która pomaga studentom rozwiązać każdy problem związany z nauką w szkole i pobytem w Polsce, np. w takich jak:

 • wybór kursu najlepiej dopasowanego do preferencji i możliwości każdego studenta
 • procedura naboru do szkoły lub na studia na uniwersytecie
 • rezerwacja hotelu czy wynajęcie mieszkania
 • sprawy urzędowe (kontakty z urzędami np. w sprawie wiz czy kart pobytu itp.)
 • załatwianie różnych spraw „życiowych”, w których potrzebna jest pomoc osoby dobrze znającej polskie realia i język